• EnglishBản đồ

PETECH ENGINEERING CORPORATION
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin liên hệ

 • img

  PETECH ENGINEERING CORPORATION
  146 Thành Thái, P.12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • img


  Skype: naomiphan

 • img

  Phone: +84 283 862 3668 (VN)
  +84 283 862 3664 (EN)
  Fax: +84 283 8623665
  Email: info@petechcorp.com
  hanphan@petechcorp.com

 • img

  Hotline:
  +84 1800 1014