fbpx
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, TP.HCM

Dự án Thiết kế-Cung cấp-Lắp đặt và chuyển giao công nghệ nhà máy xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp công suất 150 tấn/ngày tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  • Công trình xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh , công suất 150 tấn/ngày do công ty Petech đang triển khai là dự án thứ hai tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ BioPlasma do Petech sáng chế.
  • Ứng dụng công nghệ đa tích hợp hỗn độn BioPlasma là bước đột phá, thay thế công nghệ đốt cũ để xử lý hiệu quả chất thải đô thị dạng rắn; chất thải công nghiệp; chất thải y tế; chất thải phóng xạ liều thấp và trung bình; bùn thải và các chất thải lỏng nguy hại.
  • Rác thải sinh họat (MSW) tại Việt Nam là 1 loại chất thải rắn “hỗn độn”. Do vậy, sẽ không có 1 giải pháp đơn thuần nào trên thế giới, có thể giải quyết tốt vấn đề MSW của Việt Nam. Công nghệ đa tích hợp hỗn độn BioPlasma của Petech ra đời, là nhằm giải quyết dứt điểm cái mớ “hỗn độn” của MSW Việt Nam một cách hài hòa nhất, giá cả hợp lý và thân thiện nhất đối với môi trường.
  • Như vậy, áp dụng công nghệ BioPlasma là giải pháp duy nhất hiện nay, để có thể giải quyết dứt điểm vấn nạn Rác thải sinh hoạt (MSW) tại Việt Nam, với chi phí vận hành nhỏ nhất (16USD/1tấn rác thô). Hơn nữa, với BioPlasmathì sự chiếm dụng mặt bằng cũng nhỏ nhất (10m2/1 tấn rác thô) và điều quan trọng nhất: Tỷ lệ chất thải cần phải chôn lấp là 0%.

    Nhà máy XLR Duyên Hải