tuyển dụng Petech
Làm việc cho Petech là bạn đang góp trí tuệ và sức lực cho đất nước. Vì một môi trường xanh-sạch đẹp.

Vị trí đang tuyển dụng

NamNữ

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

PETECH ENGINEERING CORPORATION
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: +84 283 862 3668

Email: info@petechcorp.com