Tuyển Dụng

Kế toán thanh toán

Mô tả công viêc:

 • Thực hiện các nghiệp vụ thu,chi tiền như: thu tiền công nợ, thu tiền ngân hàng, chi quỹ, chi cho NCC…
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng, lập danh sách công nợ khách hàng chuyển qua ngân hàng.
 • Hoạch toán ,đối chiếu Các Tài Khoản ngân hàng dựa vào: Sổ Phụ Ngân Hàng < —-> Misa ( Báo Cáo ngân hàng)
 • Kiểm tra hồ sơ: thanh toán, quyết toán, : chi phí, vật tư, sửa chữa, mua công cụ dụng cụ, hàng hóa, …
 • Lên công nợ phải trả về chi phí .…ngoài công cụ dụng cụ và hàng hóa.
 • Thực hiện các thủ tục hồ sơ để mở thư bảo lãnh khi có yêu cầu.
 • Làm hồ sơ thanh toán quốc tế
 • Khi công ty có nhu cầu vay vốn, KTTT chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, các biểu mẫu & các yêu cầu khác mà ngân hàng đòi công ty cung cấp. Theo dõi các khoản vay, tiền lãi.
 • Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi
 • Hoạch toán theo dõi các công ty con, chi nhánh……
 • Lập báo cáo, in sổ sách Quỹ tiền mặt & sổ sách ngân hàng.
 • Theo dõi BHTN Lao Động cho CBNV công ty
 • Làm các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ và kế toán trưởng.

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Có tố chất quản lý tốt
Có kỹ năng sắp xếp công việc tốt
Có kiến thức sâu chuyên ngành Kế toán/Kế toán thanh toán
Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin
Có sự cẩn thận và trung thực

NamNữ

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

PETECH ENGINEERING CORPORATION
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: +84 283 862 3668 (VN)
info@petechcorp.com

Hồ sơ ứng viên bao gồm:
 • Hồ sơ xin việc
 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch tự khai
 • CV
 • CMND và bằng cấp liên quan