THÔNG TIN LIÊN HỆ

PETECH ENGINEERING CORPORATION

146 Thành Thái, P.12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: +84 287 777 7746

FORM ĐĂNG KÝ

Nếu có bất kì yêu cầu nào, quý khách có thể liên hệ theo thông tin bên hoặc điền đủ các nội dung theo form dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất !

Vui lòng điền đúng thông tin về email, số điện thoại để được phản hồi nhanh chóng.