fbpx
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, TP.HCM

Touchless toilet on-board 4th generation (4GN)

Biofast Sewage Treatment Tank 4th Generation

Touchless Toilet on-board 3th Generation (3GV)

HTXL NT Y te Biopact 50m3/ngày

Biopact – Hệ thống xử lý nước thải y tế từ 1-6m3/ngày