fbpx
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, TP.HCM

Nhà Vệ Sinh Y Tế 4G-D

Nhà vệ sinh công cộng tự động

Hệ thống nhà vệ sinh trên tàu hoả

Touchless toilet on-board 4th generation (4GN)

Biofast Sewage Treatment Tank 4th Generation

Touchless Toilet on-board 3th Generation (3GV)