fbpx
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, TP.HCM
xlnt 60m3/ngay

Công trình XLNT tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hoà

Các công trình tại bệnh viện

Công trình nhà vệ sinh thông minh Việt Nga

Công trình tại Trung Tâm Nhiệt Đới Việt Nga

Biofast AA0-60M3/day Sở Y tế BR-VT

Công trình XLNT Biofast tại Sở Y Tế BR-VT năm 2011

Nhà máy xử lý rác Petech

Công trình nhà máy xử lý rác Đông Anh – công nghệ đa tích hợp Plasma PJMI