fbpx
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, TP.HCM
Xử lý nước thải 150m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải 150m3 tại Bệnh viện Bình Minh

nhà vệ sinh công cộng Hải Phòng

Công trình thi công nhà vệ sinh công cộng

xlnt 60m3/ngay

Công trình XLNT tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hoà

Các công trình tại bệnh viện

Công trình nhà vệ sinh thông minh Việt Nga

Công trình tại Trung Tâm Nhiệt Đới Việt Nga

Biofast AA0-60M3/day Sở Y tế BR-VT

Công trình XLNT Biofast tại Sở Y Tế BR-VT năm 2011

Nhà máy xử lý rác Petech

Công trình nhà máy xử lý rác Đông Anh – công nghệ đa tích hợp Plasma PJMI