fbpx

Plasma Medical Waste Treatment System

Tr

Installed The Fresh-40 public water fountain at Po Nagar Cham Towers.

Trụ nước công cộng Fresh-40

Installed the Fresh- 40 Public Water Fountain in Con Dao

Toàn cảnh HTXLNT Y tế 2130m3/ngày

Project: The 2130m3/day Medical Wastewater Treatment system operates using solar energy

nhà vệ sinh y tế Giang Thành

Công trình lắp đặt Nhà vệ sinh y tế phục vụ cách ly Covid-19

Lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh thông minh đầu tiên trên tàu lửa cho Đường Sắt Thái Lan

Municipal and Industrial waste treatment plant in Duyen Hai district, Tra Vinh province.

Public Drinking Fountain Fresh- 40

Wastewater treatment in Kien Giang hospital with capacity 270m3/day

HTXL nước thải 2400m3/ngày

Project: Design and Installation for the water treatment system for water backwash recovery at Yen Phu Water Plant.

Medical Wastewater treatment in Thốt Nốt hospital 150m3/ngày

Wastewater treament in Can Tho, Medical University hospital