fbpx
Toàn cảnh HTXLNT Y tế 2130m3/ngày

Công trình XLNT Y tế 2130m3/ngày vận hành bằng Năng lượng mặt trời

nhà vệ sinh y tế Giang Thành

Công trình lắp đặt Nhà vệ sinh y tế phục vụ cách ly Covid-19

Lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh thông minh đầu tiên trên tàu lửa cho Đường Sắt Thái Lan

Giai đoạn thi công nhà máy rác Trà Vinh công suất 150 tấn/ngày

Dự án Thiết kế-Cung cấp-Lắp đặt và chuyển giao công nghệ nhà máy xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp công suất 150 tấn/ngày

Public Drinking Fountain Fresh- 40

Wastewater treatment in Kien Giang hospital with capacity 270m3/day

HTXL nước thải 2400m3/ngày

Công trình xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý thu hồi nước rửa lọc tại nhà máy nước Yên Phụ.

Medical Wastewater treatment in Thốt Nốt hospital 150m3/ngày

Wastewater treament in Can Tho, Medical University hospital 

Xử lý nước thải 150m3/ngày

Medical Wastewater treatment in Bình Minh hospital

nhà vệ sinh công cộng Hải Phòng

Project on public toilet onboard

xlnt 60m3/ngay

Công trình XLNT tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hoà