fbpx
146 Thành Thái, P.12, Quận 10, TP.HCM

Công trình XLNT Y tế do Công Ty Petech tư vấn và thi công lắp đặt với công suất 60m3/ngày năm 2011.

Biofast AA0-60M3/day Sở Y tế BR-VT
Biofast AA0-60M3/day Sở Y tế BR-VT
Biofast AA0-60M3/day Sở Y tế BR-VT
Biofast AA0-60M3/day Sở Y tế BR-VT
Biofast AA0-60M3/day Sở Y tế BR-VT