fbpx

Petech- Solid Waste Plasma Incinerator

Trụ nước

Trụ nước Fresh-40 tại công viên Quận 2

Phóng sự về nhà Khoa Học Phan Trí Dũng

Xỉ ra lò sau khi đốt rác

Hội thảo “Vấn nạn rác thải Việt Nam và Giải pháp công nghệ bền vững”

Automatic Public Toilet-Customize for your own.

lò đốt rác Plasma

Plasma Incinerator

Bể tự hoại vi sinh điện tử dùng trong nhà vệ sinh tự động

Nhà vệ sinh Công cộng tự động GC-707AX

Hệ thống Xử Lý Nước Thải bệnh viện.

Người đương thời: “Đừng giá mà”

Lễ Tổng Kết và Trao Giải Thưởng Sáng tạo Khoa Học Công Nghệ Việt Nam năm 2011