fbpx
nhà máy rác Đông Anh

Những công nghệ xử lý rác thải tiên tiến trên Thế Giới

Petech-Plasma Rock

Plasma Rock is a new material made from 100% recycled landfill waste