fbpx

Introduce
Product

Hệ thống tự động rửa khuẩn bậc cao-Sấy khô-Hấp nhiệt độ thấp Plasma lạnh-Đóng gói vô trùng

Hệ thống AutoSterLab bao gồm 03 module máy hoạt động chức năng chuyên biệt:
  • Module rửa (AutomedCleaner).
  • Module sấy nhiệt độ thấp (AutomedDryer).
  • Module hấp nhiệt độ thấp plasma đóng gói vô trùng tự động (AutoSterPack).
Được thiết kế phối hợp xử lý dụng cụ y tế theo quy trình một chiều khép kín của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.Autosterpark

Our
Projects